Tính năng Overlapping Audience trong quảng cáo facebook 2016

Unknown
0
Kể từ ngày 11/1/2016, Facebook đã ra mắt tính năng Overlapping Audience. Như tên gọi, đây là tính năng mới giúp bạn hình dung hai tệp khách hàng bị trùng lặp.
Một số vấn đề quan tâm về tính năng lọc những đối tượng trùng lặp ở các tập đối tượng khác nhau nhằm tìm được đối tượng chuẩn nhất cho mỗi chiến dịch khác nhau:
Tính năng Overlapping Audience mới nhất của facebook ads
1. Tệp đối tượng bị trùng lặp là gì?
Đối tượng nhắm đến nằm ở trong cả tệp đối tượng A và B. Tính năng mới này giúp bạn các định % bị trùng là bao nhiêu để có cách tuỳ chỉnh tệp KH hiện tại cho hợp lý.

2. Tệp đối tượng nào có thể so sánh với nhau?
• Tệp Đối Tượng Tuỳ Chỉnh (Custom Audience)
https://www.facebook.com/business/help/170456843145568
• Tệp Đối Tượng Tương Tự (Lookalike Audience)
https://www.facebook.com/business/help/465262276878947
• Tệp Đối Tượng Đã Lưu (Saved Audicen)
https://www.facebook.com/business/help/1448066855504674

3. Điều kiện:
Tệp đối tượng phải có ít nhất 1,000 user.

4. Tôi có thể sử dụng tính năng này ở đâu?
Power Editor, Ads Manager

5. Cách sử dụng tính năng này:
- Truy cập Overlapping Audience từ Ads Manager

Truy cập Overlapping Audience từ Ads Manager
Truy cập Overlapping Audience từ Ads Manager
- Truy cập Overlapping Audience từ Power Editor
Truy cập Overlapping Audience từ Power Editor
Truy cập Overlapping Audience từ Power Editor
- Sau khi truy cập từ Ads Manager/Power Editor, các bạn bấm vào mục "Actions", chọn "Show Audience Overlap"
- Hình ảnh về 2 tệp đối tượng A và B sẽ được hiện thị như sau, cùng với % bị trùng


- Để so sánh tệp đối tượng A với tệp khác, bạn chỉ cần nhấp nút (X) và chọn "Show Add Another Audience" để thêm tệp đối tượng mới vào


- Lựa chọn tệp đối tượng mới để so sánh
Nguồn: FacebookAdvertisersCommunityVN
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)