Thông tin Blog và chủ sở hữu Blog này!

Tôi là Nguyễn Công Triển (Johnny Nguyen) là một SEOer, tôi đến với nghề này với một sự tình cờ và đam mê từ sự tình cờ đó.
Mục đích lập là blog này mong muốn được mang những kiến thức cơ bản nhất về SEO, Social, Kiếm tiền online (MMO)...cho các bạn mới bước vào con đường này có thể vững bước hơn.